Om meg:
Amatørfotograf fri for store ambisjoner og spisse albuer, men....

...alt fotografisk innhold på adressen http://klypen.foto.no/ tilhører Espen Tjernshaugen og er beskyttet av åndsverksloven. Ulovlig bruk av dette materialet kan medføre rettslig forfølgelse og krav om erstatning.

Espen Tjernshaugen er velvillig innstilt til bruk/salg av fotografier såfremt dette skjer etter avtale.


Epost: espen@tjernshaugen.net